Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 21/05/2019, 17:00 VIA HUMANA
hladame-kolegov-do-nasho-kolektivu   
Uverejnila 29/05/2019, 15:00 VIA HUMANA
obnova-platnosti-preukazu-isic  Od 1. 6. sa objednávajú nové žiacke preukazy už s platnosťou na nasledujúci školský rok...
Uverejnila 20/05/2019, 00:00 VIA HUMANA
predlzenie-preukazu-isic-na-dopravu   

baner-vlavo-profil

PRIJÍMACIE KONANIE

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Podľa nových pravidiel musí prijímacie konanie absolvovať každý deviatak, ktorý sa hlási na štúdium na strednej škole s maturitou. 

Výnimku tvoria tí žiaci, ktorí v Testovaní 9 - monitore dosiahli 90 a viac % z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na základe prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie.

 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA

Zohľadňuje sa:

  • výsledok prijímacích skúšok,
  • prospech žiaka v základnej škole,
  • výsledok Testovania 9 - monitoru,
  • úspechy na olympiádach či v súťažiach,
  • odporúčania na štúdium.

 

 

ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV

Škola výsledky prijímacieho konania zverejňuje - každý uchádzač má pridelené anonymné číslo pre väčšiu transparentnosť pri prijímacích skúškach.

Písomné rozhodnutia sa posielajú po uzatvorení 2. termínu.

Výsledky prijímacieho konania môžu byť: prijatý/á bez prijímacích skúšok, prijatý/á v 1. termíne, prijatý/á v 2. termíne, neprijatý/á, prijatý/á na odvolanie.

V prípade, že uchádzač nie je prijatý na štúdium, rodič má právo podať odvolanie - požiadať o preskúmanie rozhodnutia.

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky pre odbory Služby v cestovnom ruchu, Informatika a informačné systémy, Marketing sa konajú z predmetov Slovenský jazyk a literatúramatematika.

Prijímacie skúšky pre odbor Poradenstvo vo výžive (s orientáciou na pohybové a športové aktivity) sa konajú z predmetov slovenský jazyk a literatúra a chémia.

1. kolo sa uskutočňuje v dvoch termínoch: 13. 05. 2019 (1. termín) a 16. 05. 2019 (2. termín).

Vyhlasujeme 2. kolo prijímacích skúšok v termíne 18. 06. 2019 v študijných odboroch:

- poradenstvo vo výžive,

- služby v cestovnom ruchu,

- obchodné a informačné služby - informatika a informačné systémy.

Prihlášky môžete posielať na adresu školy:

SSOŠ VIA HUMANA

Mallého 2, 909 01 Skalica.

 

OKRUHY PRIJÍMACÍCH TESTOV

Okruhy - matematika >>>

Okruhy - slovenský jazyk a literatura >>>

Okruhy - chémia >>>

 

PRÍKLADY TESTOV

Príklad testu z matematiky >>>

Príklad testu zo slovenského jazyka a literatúry >>>

Príklad testu z chémie >>>

 

prijimacie skusky