Slovak Czech English German

Články

ČERPÁME Z MINULOSTI PRE RADOSŤ V PRÍTOMNOSTI - ODBORNO-PREZENTAČNÝ POBYT

 

Termín: 18. 09. 2014 - 19. 09. 2014

Aktivita č. 8 plynule nadviazala na aktivitu č. 7.

Záverečnou aktivitou bolo stretnutie žiakov a pedagógov SSOŠ VIA HUMANA Skalica a VOŠ a SŠ DAKOL z Petrovic u Karviné v Skalici, kde bol prichystaný bohatý program. Jeho súčasťou bolo kultúrne vystúpenie s názvom „Vitajte na Záhorí alebo prečo je Záhorie pupkom sveta“. Vyše 40 účinkujúcich oblečených do regionálnych krojov – študentov VIA HUMANA Skalica prostredníctvom vynikajúceho scenára sprostredkovali informácie o vzniku Záhoria a názvov miest a dedín.Významnou aktivitou bol seminár „Čerpáme z minulosti pre radosť v prítomnosti“, na ktorom svoje poznatky prezentovali študentom i pozvaným hosťom zo samosprávy i kultúrnych inštitúcií odborníci z praxe.

Hlavným výstupom projektu je kuchárska kniha, ktorá sa na tomto seminári krstila a nesie názov „Prekvapenia záhoráckej a moravsko-sliezskej kuchyne“.

2014 09 19 01 
2014 09 19 02 
2014 09 19 03 
2014 09 19 04