Slovak Czech English German

Články

POZNÁVANIE TRADIČNÝCH GASTRONOMICKÝCH ŠPECIALÍT MORAVSKOSLIEZSKEHO KRAJA - PRÍPRAVNÝ ŠPECIALIZOVANÝ KURZ

 

Termín: 05. 02. 2014 - 24. 03. 2014

Cieľom aktivity je zoznámenie žiakov VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s. s históriou regionálnej kuchyne a tradičnými gastronomickými špecialitami Moravskosliezskeho kraja prostredníctvom pripraveného špecializovaného kurzu pod vedením odborných lektorov.

Do aktivity je zapojených 24 žiakov VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s. Žiaci zbierajú recepty tradičných jedál Moravskosliezskeho kraja, učia sa ich pripravovať, aby ich mohli nasledne prakticky ukázať účastníkom z našej strany v rámci nadväzujúcej aktivity č. 4.

Materiály potom budú použité pri príprave spoločného výstupu projektu - publikácie z oblasti regionálnej gastronómie.

Aktivita nadväzuje na špecifické ciele 1, 3 a 4, kde prostredníctvom danej aktivity získajú žiaci znalosti z oblasti regionálnej gastronómie.

Špecifický cieľ č. 1: Aktívnou účasťou na predstaveniach zvykov a tradícií formou kultúrnych a spoločenských akcií dosiahnuť u mládeže vyššiu informovanosť o kultúrnej histórii našich národov.

Špecifický cieľ č. 3: Praktickým predvedením kultúrnych aktivít rozvíjať vzťah k histórii vlastného národa a zvyšovať povedomie u cieľovej skupiny projektu.

Špecifický cieľ č. 4: Zámerom je podpora tvorby vlastnej kultúrnej identity mladého človeka a upevnenie vzájomných kultúrnych prejavov prezentovaných v publikácii na tému gastronommických špecialít.