Slovak Czech English German

Články

POZNÁVANIE REGIÓNU MORAVSKO-SLIEZSKO A JEHO TRADÍCIÍ - SPOLOČENSKÁ AKCIA

 

Termín: 27. 11. 2013 - 29. 11. 2013

Aktivita č. 2 plynule nadviazala na aktivitu č. 1.

V rámci tejto aktivity sa konala trojdenná spoločenská akcia, ktorej sa zúčastnili žiaci partnera VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s. (28 žiakov) a naši žiaci SSOŠ VIA HUMANA Skalica (28 žiakov).

Cieľom akcie bolo predstaviť našim žiakom z VIA HUMANA históriu, tradície a pamiatky regiónu prostredníctvom prezentácií, spoločenských hier, návštev regonálnych pamiatok (hornícke múzeum Landek Park, národné kultúrne pamiatky dolnej oblasti Vítkovic), predstavením regionálneho folklórneho súboru Olšinka, či ukážkou tradičných remesiel a vystúpením umeleckého kovára. Kovárstvo si mohli sami účastníci vyskúšať.

Aktivita sa vzťahuje na špecifický cieľ č. 2, kde sa priamym kontaktom vytvárajú väzby medzi mládežou zapojených regiónov.

Špecifický cieľ č. 2: Bezprostredným kontaktom vytvárať solidaritu a väzby medzi mládežou zapojených regiónov prostredníctvom spoločenských stretnutí.

2013 11 29 01 
2013 11 29 02 
2013 11 29 03 
2013 11 29 04