Slovak Czech English German

Články

2.6 SPECTACULUM VIA HUMANA - INOVÁCIA OBSAHU S VYUŽITÍM FÓRA ŠTUDENTSKEJ TVORIVOSTI

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.

 

CIEĽ AKTIVITY

Rozvíjanie podnikateľských schopností inováciou obsahu a edukačnýh metód vo 4. ročníku v predmete Národopis a praktikum ľudovej kultúry.

 

VÝSTUPY

  • Študijné materiály v predmete Národopis a praktikum ľudovej kultúry.
  • Projekty frekventantov.
  • Zborník príspevkov.
  • Scenáre podujatí.
  • Vlastná tvorba frekventantov.
  • Fotogaléria každého podujatia na internetovej stránke školy.
  • Záznamy podujatí vo forme DVD a fotodokumentácie.

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY