Slovak Czech English German

Články

2.4 MULTIMEDIÁLNE ŠTÚDIO - TELEVÍZNE VYSIELANIE V PREDMETE MEDIÁLNY ATELIÉR

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.

 

CIEĽ AKTIVITY

Prostredníctvom inovácie obsahu a vzdelávacích metód zlepšiť kvalitu formálneho vzdelávania budúcich absolventov a vytvorenie televízneho vysielania v študijnom odbore Marketing.

 

VÝSTUPY

  • Vysielanie školskej televízie.
  • Prezentácia vysielania v priestoroch školy.
  • Prezentácia vysielania na webovej stránke.
  • Študijné materiály a prezentácie v Power Pointe pre 3. a 4. ročník.

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY