Slovak Czech English German

Články

2.3 NOVÝMI TRENDMI V HOTELIERSKEJ PRAXI K ZVÝŠENIU KONKURENCIESCHOPNOSTI ŽIAKA

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.

 

CIEĽ AKTIVITY

Vytvorením komplexu učebných, prezentačných materiálov a učebných pomôcok v študijnom odbore, ktorý zohľadňuje medzipredmetové vzťahy dosiahnuť vyššiu efektivitu pre odborný predmet Technológia prípravy jedál v študijnom zameraní Hotelierstvo.

 

VÝSTUPY

  • Študijný materiál pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka v predmete Technológia prípravy jedál.
  • Novovytvorené učebné pomôcky.
  • Novovytvorený obrázkový manuál k jednotlivým tematickým celkom.
  • Prezentácia prípravy spoločenských podujatí žiakov v priestoroch školy.
  • Realizácia odbornej praxe v priestoroch odbytových kuchýň a stredísk a hotelov na území SR.
  • Realizácia odbornch kurzov pre žiakov (barmanský, baristický, carving fruit a someliérsky kurz).

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY