Slovak Czech English German

Články

2.2 MODELOVÁ FIRMA AKO MOŽNOSŤ REÁLNEHO PODNIKANIA

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.

 

CIEĽ AKTIVITY

Spojiť na základe analýzy daných predmetov z pohľadu možných povolaní absolventa teoretickú časť s priamym uplatnením kľúčových kompetencií v praxi formou realizácie konkrétnych zadaní pre určitú cieľovú skupinu klientov prostredníctvom modelových firiem.

 

VÝSTUPY

 • Manuál modelovej firmy.
 • Manuál pre spracovanie právnej stránky produktu CK.
 • Práce žiakov.
 • Organizácia a realizácia akcie.
 • Uskutočnenie exkurzie.
 • Príprava, tvorba, organizzácia a realizácia animačných akcií.
 • Uskutočnenie odbornej praxe.
 • Manuál modelovej firmy.
 • Manuál pre spracovanie analýzy medzinárodného právneho prostredia
 • Manuál pre spracovanie analýzy medzinárodného kultúrneho prostredia.
 • Práce žiakov.
 • Organizácia a realizácia akcie.
 • Uskutočnenie exkurzie.
 • Uskutočnenie odbornej praxe.
 • Manuál modelovej firmy.
 • Metodika a prezentačný materiál k pohybovým programom.
 • Organizácia a realizácia akcie.
 • Uskutočnenie akcie.
 • Uskutočnenie odbornej praxe.