Slovak Czech English German

Články

1.4 KOMUNIKÁCIA BEZ JAZYKOVÝCH BARIÉR

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam.

 

CIEĽ AKTIVITY

Tvorba inovatívneho študijného materiálu a prezentácií v Power Pointe a programe na interaktívnu tabuľu k predmetom Konverzácia v nemeckom jazyku, Odborná konverzácia v nemeckom jazyku, Konverzácia v anglickom jazyku, Odborná konverzácia v anglickom jazyku, ktoré budú podporovať rozvoj a aktívne využívanie komunikatívnej zložky cudzieho jazyka.

 

VÝSTUPY

  • Učebný materiál pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka v predmete Konverzácia v nemeckom jazyku.
  • Učebný materiál pre žiakov 4. ročníka v predmete Odborná konverzácia v nemeckom jazyku.
  • Učebný materiál pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka v predmete Konverzácia v anglickom jazyku.
  • Učebný materiál pre žiakov 4. ročníka v predmete Odborná konverzácia v anglickom jazyku.
  • Prezentačný materiál pedagóga pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka v predmete Konverzácia v nemeckom jazyku.
  • Prezentačný materiál pedagóga pre žiakov 4. ročníka v predmete Odborná konverzácia v nemeckom jazyku.
  • Prezentačný materiál pedagóga pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka v predmete Konverzácia v anglickom jazyku.