Slovak Czech English German

Články

1.3 UMENÍM K ĽUDSKOSTI - INOVÁCIA OBSAHU A METÓD ESTETICKEJ VÝCHOVY ZA ÚČELOM KULTIVOVANIA ŽIAKA

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam.

 

CIEĽ AKTIVITY

Inovovať obsah predmetu Spoločenská a estetická výchova v 2. ročníku, ktorý ako predmet syntetického charakteru svojím špecifickým obsahom plní kultivačnú, poznávaciu, integračnú a kreatívnu funkciu a pomáha tak pri hodnotovej orientácii a formovaní postojov žiakov.

 

VÝSTUPY

  • Študijné materiály pre 2. ročník predmetu Spoločenská a estetická výchova.
  • Scenáre podujatí.
  • Záznamy podujatí vo forme DVD a fotodokumentácie.
  • Návrhové výstupy.