Slovak Czech English German

Články

1.2 ROZVOJ PODNIKATEĽSKÉHO MYSLENIA - MYSLÍM EKONOMICKY

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam.

 

CIEĽ AKTIVITY

Zvýšiť pripravenosť žiakov na podnikateľské prostredie pomocou vytvoreného kvalitného odborného učebného materiálu s cvičeniami, prezentačného materiálu a cez jeho implementáciu v edukačnom procese z predmetu Ekonomika a finančné hopodárenie.

 

VÝSTUPY

  • Učebné texty s cvičeniami z predmetu Ekonomika a finančné hospodárenie určené k implementácii s frekventantmi v 1., 2., 3., 4. ročníku.