Slovak Czech English German

Články

1.1 KVALITNÉ VEDOMOSTI - ZÁKLAD PRE PRAX

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam.

 

CIEĽ AKTIVITY

Dosiahnuť vyššiu efektivitu edukačného procesu vytvorením vlastných študijných materiálov inováciou pedagogickej dokumentácie.

 

VÝSTUPY

 • Učebný materiál pre žiakov 3. a 4. ročníka v odbornom predmete Spoločenská a multikultúrna komunikácia.
 • Prezentačný materiál pre žiakov 3. a 4. ročníka v odbornom predmete Spoločenská a multikultúrna komunikácia.
 • Učebný materiál pre žiakov 4. ročníka v odbornom predmete Právo v marketingu.
 • Prezentačný materiál pre žiakov zo 4. ročníka v odbornom predmete Právo v marketingu.
 • Učebný materiál pre žiakov z 1., 2., 3. a 4. ročníka v odbornom predmete Základy športovej prípravy.
 • Učebné materiály pre všeobecno-vzdelávací predmet Občianska náuka v 3. ročníku.
 • Učebný materiál pre žiakov z 1. a 2. ročníka vo všeobecno-vzdelávacom predmete Informatika.
 • Prednáška odborného experta v oblasti ochrany podnikateľských informácií.
 • Poskytnuté odborné konzultácie z oblasti ochrany podnikateľských informácií.
 • Učebný materiál pre žiakov 4. ročníka v odbornom predmete Ochrana podnikateľských informácií.
 • Učebný materiál pre žiakov 4. ročníka v odbornom predmete Informačná komunikácia.
 • Modelové úlohy s využitím pre interaktívnu tabuľu (učebný materiál) pre žiakov v odbornom predmete Seminár z teórie cestovného ruchu.

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY